Diensten Diensten
Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist

 
Datum Predikant Ambts-drager Lector Collec-tant Collec-tant Organist Koster Diaconie Kerk Bijz.
6-9-2020 Ds. Wim den Braber Dicky   Benno Piet B. Arnold J.Kool Nieuwe Hydepark, vml.Roosevelthuis Onderhoud tuin en terrein  
13-9-2020 Ds. Hetty Boot Paul Laura Jan v. B Paul Arnold J.Kool PKN. Collecte Vredeswerk  Energiekosten  
20-9-2020 Mevr. Helga Frömming Dicky Wil Z. Henk M. Wil Z. Johan Gootjes N. Buijze Eigen diaconaal werk Generale kas predikantstraktementen  
27-9-2020 Ds. Hetty Boot Wil. M Hannie Hannie Marja de L Rob Th. Hoff Oecumenisch Doel Doel overleg Raad van Kerken Oec. Dienst
                     
4-10-2020 Ds. Bart Seelemeijer Geke Ina B. Benno Piet B Arnold J. Kool PKN. Israëlzondag. Collecte Kerk & Israël Plaatselijk pastoraal werk  
11-10-2020 Ds. Hetty Boot Dicky Laura Jan v. B Paul Arnold J. Kool S.O.S. Kinderdorpen Klein onderhoud Avondmaal
18-10-2020 Ds. Hanna Smit Nelli Wil Z. Henk M. Wil Z. Rob N. Buijze PKN. Collecte rondom Hervormingdag  Algemene kosten  
25-10-2020 Ds. Rien Wattel Paul Hannie Hannie Marja de L Rob Th. Hoff Najaarszendingsweek Instandhouding eredienst  
 
Orde van dienst Bonifaciuskerk  4 oktober 2020
Medemblik

Er wordt sinds kort weer zachtjes, ingehouden, gezongen
en  de lectoren mogen weer de schriftlezing verzorgen !

Om te beginnen

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen

Eerste lied 90a O goed die droeg ons voorgeslacht

Moment van stilte

Bemoediging
Groet

 lied 841, 1.2

Gebed om ontferming

lied 841, 3.4

Rondom het woord

Gebed van de zondag

Eerste lezing Psalm 90                     
Lied 276,1

Tweede lezing
Lied 276,2

Overdenking

Meditatief orgelspel
Lied 791,1.4.6


Rondom gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven (in coronatijd na de dienst bij de uitgang)          

Slotlied 891, 1.2  Nederlandse tekst


Wegzending en zegen

Zegen
Amen gezongen door de gemeente.
Na de zegen wordt  aan de gemeenteleden gevraagd of ze met voldoende onderlinge afstand  de kerkzaal willen verlaten.
Bij de uitgang staan er collectemandjes
terug